ไม่รู้นะ บอกไม่ถูกน่ะความรู้สึก

 

อยากพูดอะไรก็ว่ามาเลยก็ได้ตรงๆ

 

จะหายหน้า หายหัว หายตัว

 

ไปซักพัก หรืออาจจะตลอดไปเลยก็ได้

 

แค่รู้สึกแย่ๆ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

คุณจะพูดอะไรก็พูดมา